Bart Pols

Mijn werk bestaat uit tekeningen, collages, schilderijen, sculpturen en performances. Het maakproces is een belangrijk onderdeel van mijn werk waarin ambacht, concept en onderzoek met elkaar vervlechten. In mijn werk staat het leven centraal en probeer ik vanuit een autobiografisch startpunt mijn onderzoek naar diverse schijnbare tegenstellingen in het leven, naar beeld te vertalen.

De ogenschijnlijke tegenstellingen die mij fascineren in het dagelijks leven – zoals leven en dood, liefde en jaloezie, komedie en tragiek, seksualiteit en macht of verhullen en alles tonen – dienen als aanleiding voor mijn werk dat vanuit een onderzoekende houding deze tegenstellingen benadert met de vraag of het wel degelijk tegenstellingen zijn. Deze fascinatie is ook terug te vinden in het gebruik van verschillende technieken en contrasterende materialen, zoals hout, keramiek, kunststoffen en textiel, maar ook readymades die ik probeer tot een natuurlijk geheel samen te brengen. Ook ben ik op zoek naar een balans tussen handwerk en technisch kunnen aan de ene kant, en een flirt met amateurisme aan de andere kant. De rol van de ongeschoolde amateur, de prutser, geeft vrijheid en dit kan provocatief werken in het oplopende intellectuele discours van de hedendaagse kunst. Tegelijkertijd kan technisch kunnen juist bijdragen aan een bepaalde artistieke kwaliteit, en ik geloof dat een juiste balans tussen de twee het publiek weer kan laten kijken en fysiek laten verhouden met het werk.

Mijn werk heeft vaak humoristische aspecten, en dan bedoel ik een specifieke definitie van humor die doelt op de ogenschijnlijke grap waarachter de diepste ernst verstopt zit. Vaak dient de humor als coping om pijnlijke onderwerpen aan te snijden en kan humor tegelijkertijd zorgen voor relativering en hoop. Daarmee kan het tegenwicht bieden aan onderwerpen die zwaar op de hand zijn.